Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 RESPONSABLE DE PROCESSOS

Procés de selecció intern d’un/a responsable de processos

Per incorporar un/a responsable de processos, s’obre el procés de selecció entre els professionals de la CCMA, SA.

Missió

Optimitzar els processos i la gestió de recursos per generar valor mitjançant l'eficiència operativa, la innovació contínua i l'alta qualitat del contingut, assegurant l'alineació amb els objectius estratègics de l'organització. 

Funcions

 • Establir i definir el mapa de processos general de l’organització, identificant els processos estratègics, operacionals i de suport.
 • Analitzar, definir i dissenyar processos per assegurar l'eficiència i la qualitat en la cadena de valor. Elaborar propostes d'objectius i fites per a cada un dels processos i el seu seguiment.
 • Impulsar el desenvolupament de models i sistemes de gestió i seguiment de processos i els circuits, donant suport a les unitat directives en aquest àmbit. Confeccionar i identificar indicadors claus de quadres de comandament.
 • Avaluació i seguiment de les fases dels diferents processos per assegurar una gestió òptima. Procedimentar la gestió eficaç dels recursos.
 • Liderar iniciatives de millora dins de l'organització per millorar els processos i adoptar noves tecnologies o mètodes de treball.
 • Identificar i fomentar una cultura d'innovació i millora contínua.
 • Definir, coordinar i millorar els processos amb l'objectiu de garantir una producció eficient i de qualitat, alineada amb els objectius estratègics de l'empresa.
 • Recopilar i analitzar dades de rendiment per identificar àrees de millora, implementant estratègies d'innovació i millora contínua per augmentar l'eficiència i la qualitat dels processos.
 • Treballar conjuntament amb els diferents departaments per avaluar, seleccionar i implementar eines i tecnologies que agilitzin els processos.
 • Establir i supervisar els indicadors de seguiment per a totes les fases dels processos, realitzant seguiment per garantir el compliment dels criteris establerts.
 • Participar en la definició i posterior implantació de projectes organitzatius transversals, així com en plans i programes interdepartamentals.

Els requisits necessaris que haurà de tenir són

 • Tenir contracte indefinit a la CCMA. 
 • Enginyeria en organització industrial, enginyeria informàtica, administració d'empreses, ciències empresarials o equivalent.
 • 5 anys d’experiència en gestió de processos i/o gestió empresarial.
 • Idiomes:*
  • Català: C1

*Es pot realitzar una prova per acreditar-ho amb caràcter obligatori i eliminatori de nivell.

Es valorarà

 • Visió estratègica
 • Gestió de projectes
 • Capacitat d'organització i priorització de tasques
 • Capacitat analítica
 • Habilitats de comunicació i assertivitat
 • Orientació a resultats
 • Flexibilitat i gestió del canvi

Condicions de l’ocupació

 • Nivell H. Condicions específiques aplicables als llocs d’aquest nivell salarial.
 • Horari: partit.
 • Sou: 63.500,00 € bruts, en còmput anual.

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud al Portal Intern, Recursos Humans/ Selecció/Concursos fins al dia 14 de juliol del 2024. S’atendran totes les candidatures i la decisió final serà a càrrec de la direcció. 

Caldrà actualitzar el currículum a la icona del Portal Intern anomenada CV i enviar un escrit de motivació per ocupar el lloc a l’adreça: Bústia Seleccio_CCMA amb l’assumpte “Responsable de processos”.

En igualtat de resultats es prioritzarà la dona com a acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50% d’acord amb allò establert al Pla d’Igualtat de la CCMA 


Sant Joan Despí, 2 de juliol del 2024

Romà Vilanova Llombart

Director d’Organització, Processos i Recursos Humans