Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 CAP DE DESENVOLUPAMENT DE GESTIÓ DE CONTINGUTS DE L’ÀREA D’ENGINYERIA

Procés de selecció interna d’un/a cap de Desenvolupament de Gestió de Continguts de l’Àrea d’Enginyeria

Per incorporar un/a cap de Desenvolupament de Gestió de Continguts s’obre un procés de selecció entre els professionals de la CCMA, SA.

Funcions:

 • Executar l'estratègia tecnològica dels desenvolupaments realitzats a Enginyeria en l'àmbit de les eines, processos i fluxos relacionats amb la gestió de continguts (Digition, Deliverty, Scheduler, JITMedia\Camunda i ARCA entre d’altres). Liderar els evolutius i desenvolupaments al voltant dels serveis necessaris (servei de llistats, frontals i cercador) per fer arribar el contingut rellevant a les plataformes/finestres de publicació quan sigui necessari.
 • Avaluar la viabilitat tècnica, funcional, organitzativa i de cost dels nous sistemes (adquisició o desenvolupament). Definir els requeriments i condicions tècniques. Supervisar i prioritzar-ne l’execució. 
 • Proposar les contractacions necessàries per a la consecució dels projectes relacionats amb la plataforma de publicació. Executar les CPO i coordinar els serveis tecnològics externs.
 • Supervisar el desenvolupament funcional i operatiu de les aplicacions/sistemes i controlar el seguiment de la planificació dels projectes, assegurant el compliment dels objectius definits per l'organització quant a funcionalitats, qualitat, costos i terminis.
 • Liderar un equip d'enginyers per tal que desenvolupi la millor tecnologia que permeti satisfer les necessitats dels usuaris interns alhora que els objectius de l’organització.
 • Impulsar les formacions necessàries dins el seu àmbit tecnològic de desenvolupament.   

                  
Els requisits necessaris que haurà de tenir són:

 • Tenir contracte indefinit.
 • Tenir categoria d’analista programador, tècnic de sistemes, enginyer especialista, enginyer desenvolupament IT, enginyer superior, tècnic sistemes o enginyer sistemes IT; amb formació de grau en enginyeries tecnològiques o multimèdia, o equivalent.
 • Experiència de 5 anys en equips amb metodologies àgils en els sistemes de treball.
 • Experiència de 5 anys en anàlisis en entorn de desenvolupament de software en l’àmbit de la gestió de continguts audiovisuals (CMS, MAM, PAM).


Es valorarà el coneixement de:

 • Les funcions de Product Owner en un equip de desenvolupament informàtic de gestió.
 • Coneixements sobre productes/plataformes de gestió de la CCMA (Digition, JITMEDIA, Camunda BPM, Deliverty, servei de llistats/frontals i servei de cercador i Scheduler).
 • Coneixement dels principals circuits i fluxos de dades i contingut entre eines corporatives partícips en la gestió de contingut (PROA-MAPA-GREC, servei llicències, circuits exportació automàtica de vídeo i àudio, circuits d’arxivament automàtic d'àudio DALET, circuit automàtic/sota demanda de transcripció (Speech-to-text) via EtiqMedia, ingesta i validació de recepció de material de productores, arxivament ARCA).
 • Coneixement en fluxos de enriquiment del contingut (transcripció, NER, etiquetatge).
 • Coneixements sobre tecnologies de desenvolupament de serveis REST (Springboot, Spring, Swagger). 
 • Capacitat de treball en equip i de transmetre instruccions de manera clara i assertiva.
 • Capacitat de coordinació en temes d’alta complexitat, tant amb altres equips del departament com amb altres àrees de la CCMA.


Condicions retributives: 

 • Nivell H de conveni. Condicions específiques aplicables als llocs d’aquest nivell salarial.
 • Salari: 67.245,24 € bruts anuals.
 • Horari: partit, segons conveni.
   

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud al Portal Intern, Recursos Humans/ Selecció/Concursos fins al dia 17 de maig de 2024.  

Caldrà actualitzar el currículum a la icona del Portal Intern anomenada CV i enviar un escrit de motivació per ocupar el lloc a l’adreça: Bústia Selecció_CCMA (Assumpte: Cap de Desenvolupament de Gestió de Continguts). 

En igualtat de resultats es prioritzarà la dona com a acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50% d’acord amb allò establert al Pla d’Igualtat de la CCMA

 

Sant Joan Despí, 7 de maig de 2024.

 

Romà Vilanova i Llombart

Director d’Organització, Processos i Recursos Humans

Període d'inscripció:  07/05/2024  a  17/05/2024
Empresa:   CCMA, SA