Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 ADMINISTRATIU/VA DE SESSIONS DIVULGATIVES

Convocatòria de procés selectiu pel sistema de concurs-oposició per a la posició d’Administratiu/va de sessions divulgatives per la Fundació La Marató de TV3

1. Nombre de vacants inicials a proveir

1 de Administratiu/va de sessions divulgatives

2. Característiques del lloc de treball

· Nombre de llocs de treball: 1
· Categoria: Administratiu/va
· Lloc de treball: Administratiu/va de projectes i sessions divulgatives
· Departaments: Projectes i divulgació de la Fundació La Marató de TV3
· Contracte: Fix-discontinu 
· Temps de contractació:

1 persona  4 mesos de setembre 2024 a desembre 2024 i successius anys en el mateix període per la posició específica de sessions divulgatives sempre que efectivament es realitzi l’activitat concreta


• Horari: a torns

· Jornada: 35 hores setmanals  
· Retribució anual: 23.939,67€ bruts en còmput anual
· Centre de treball i localitat: Oriol Martorell, 1, Sant Joan Despí

3. Requisits d’accés a la convocatòria

• Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè.


• Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball /  per exercir les tasques assignades al lloc.


• Formació acadèmica: titulació de cicle formatiu de grau superior de formació professional de la família professional d’Administració i gestió, o equivalent.


• Experiència professional igual o superiors a 1 any, en funcions similars a les descrites a les bases de la convocatòria. L’acreditació s’haurà de fer mitjançant certificació d’empresa on haurà de constar les funcions concretes desenvolupades, el seu temps d’exercici i el seu percentatge de dedicació.


• Coneixements orals i escrits de nivell suficiència de català (C1) o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.

4. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures per a aquest procés finalitza el dia 14 d’abril de 2024 a les 00:00.ADMINISTRATIU

Període d'inscripció:  25/03/2024  a  14/04/2024
Empresa:   FUNDACIÓ "LA MARATÓ DE TV3"