Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2024 TÈCNIC/A GESTOR/A SEUS TELEFÒNIQUES

Convocatòria de procés selectiu pel sistema de concurs-oposició per a la posició de Tècnic/a Gestor/a de Seus Telefòniques per la Fundació La Marató de TV3 de TV3

1. Nombre de vacants inicials a proveir 

1 de Tècnic/a Gestor/a de seus telefòniques territorials
(Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona)

2. Característiques del lloc de treball  

· Nombre de llocs de treball: 1 
· Categoria: Tècnic/a
· Lloc de treball: Gestor/a de seus telefòniques 
· Departaments: Màrqueting i Operacions
· Contracte: Fix-discontinu
· Temps de contractació: 1 mes (entre novembre i desembre de l’any 2024 i successius anys en el mateix període sempre que efectivament es realitzi l’activitat concreta.)
· Horari: Jornada Partida
· Jornada: 35 hores setmanals  
· Retribució anual: 46.202,17€ bruts en còmput anual
· Centre de treball i localitat: Oriol Martorell, 1, Sant Joan Despí

3. Requisits d’accés a la convocatòria

· Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè.


· Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball /  per exercir les tasques assignades al lloc.


· Formació acadèmica: titulació de cicle formatiu de grau superior de formació professional de la família de Producció o equivalent amb un any d’experiència en muntatge de seus telefòniques i captació de patrocinis en espècie.

 

o bé


• Formació acadèmica: estudis de batxillerat (o equivalent) amb 2 anys d’experiència en muntatge de seus telefòniques i captació de patrocinis en espècie (en els últims 5 anys).


• Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència de català (C1) o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.

4. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures per a aquest procés finalitza el dia 14 d’abril de 2024 a les 00:00. 

 

GESTOR/A SEU

Període d'inscripció:  25/03/2024  a  14/04/2024
Empresa:   FUNDACIÓ "LA MARATÓ DE TV3"