Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2023 PROCÉS DE SELECCIÓ PÚBLIC PER A DELEGAT/DA A LA CATALUNYA NORD

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PÚBLIC PER A DELEGAT/DA A LA CATALUNYA NORD

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, convoca un procés de selecció per a la cobertura de la vacant del lloc de delegat/da a la Catalunya Nord.


1. Identificació del lloc a proveir

Delegat/da a la Catalunya Nord, amb codi d’identificació: 478


2. Característiques del lloc de treball

 • Lloc de treball: Delegat/da Catalunya Nord
 • Categoria: Nivell H
 • Àrea: Informatius
 • Horari: Jornada completa 
 • Forma d’ocupació: Contracte interí de cobertura de vacant. En el moment de disposar de la taxa de reposició pertinent, es farà contracte indefinit
 • Retribució anual: 69.696,05 € anuals bruts
 • Prestació de serveis: Perpinyà

3. Funcions

 • Representar institucionalment al territori, establir relacions i contactes amb les institucions, agents, sectors i organitzacions del territori. 
 • Participar en el disseny de l’estratègia informativa, marcar criteri editorial, periodístic i informar de l'actualitat del territori als serveis informatius, esports i programes a través de les finestres digitals i audiovisuals i formats acordats, garantint l’acompliment dels acords del Consell de Redacció d’Informatius i el Consell de Previsions, del Llibre d’estil, l’estratègia marcada per la Corporació i la missió de servei públic. 
 • Administrar i controlar els recursos assignats per a la realització de les tasques de la delegació. 
 • Organitzar l’equip per elaborar la informació i els continguts, marcar objectius, assignar les tasques i planificar a curt, mitjà i llarg termini. 
 • Coordinar-se amb les redaccions de Sant Joan Despí i Barcelona a través dels interlocutors habilitats i els procediments establerts. 
 • Recerca d'oportunitats per a la corporació i crear comunitat al territori al voltant dels continguts corporatius.

4. Requisits necessaris

 • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè.
 • Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball / per exercir les tasques assignades al lloc.
 • Pertànyer al procés de selecció de Redactors/es i ENG publicat el 20 de gener de 2022, amb les següents fases:
  • Pertànyer a la llista d’aprovats de les especialitats Ràdio (informatius, programes i esports).
  • Pertànyer a la llista d’aprovats d’ENG.
  • Haver superat les fases específiques de les especialitats: Digital (informatius, programes i esports).
  • Haver superat la fase comuna de les especialitats: Televisió (informatius, programes i esports).
  • Haver superat la fase comuna: Publicitat; Comunicació; Catalunya Música.
 • Estar en possessió d’una llicenciatura o grau en Periodisme o en Ciències de la Comunicació o en Comunicació Audiovisual. 
 • Estar en possessió del carnet de conduir tipus B1 en vigor. 
 • Tenir l’autorització de veu del Departament de Model de Llengua i Assessorament Lingüístic o superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.
 • Mínim 5 anys d’experiència com a redactor/a.
 • Es requerirà que la persona mantingui el domicili habitual a la Catalunya Nord.
 • Nivell idiomes: 
  • Català: C2
  • Francès: B2

Pel que fa als idiomes, en cas de no tenir els nivells acreditats s’haurà de superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.

5. Aspectes i capacitats a valorar

 • Capacitat d’establir relacions i contactes professionals perquè siguem referent al territori. 
 • Coneixement i competència en la varietat lingüística del territori. 
 • Coneixements de la realitat del territori.
 • Capacitat assertiva, d’empatia, proactivitat i lideratge. 
 • Habilitats en gestió d'equips, organització i planificació. 
 • Adaptació als canvis. 
 • Experiència en la gestió d’equips. 
 • Experiència en cròniques i directes audiovisuals i continguts digitals. 
 • Capacitació audiovisual i digital. 
 • Habilitats comunicatives i bona dicció i habilitat comunicativa en pantalla i en antena.
 • Coneixements de l’enviament d’àudios i d’imatges en diferents formats i tecnologies digitals.
 • Polivalència i currículum en continguts televisius, radiofònics i digitals.

Aquests aspectes es valoraran amb una prova de llengua del Departament de Model de Llengua i Assessorament Lingüístic de la CCMA, pel que fa a la competència en la varietat lingüística, i amb entrevistes amb profunditat i test DISC amb l’òrgan de selecció.

6. Publicació de la convocatòria

Aquesta convocatòria es publica al web de la CCMA, a l’apartat Transparència, i a Linkedin.

7. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures finalitza el dimecres 29 de novembre del 2023, inclòs.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts hauran d’inscriure’s a l’espai Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Selecció/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació. 

La documentació original acreditativa dels requisits d’accés a la convocatòria s’haurà de penjar en format PDF, als apartats corresponents del CV del portal de Selecció de la CCMA.

8. Comunicació

Les consultes i/o dubtes sobre aquest procés de selecció es podran presentar exclusivament mitjançant correu electrònic adreçat a seleccio@ccma.cat (indicant a l’assumpte del correu: “Delegació Catalunya Nord”) i es respondran per la mateixa via de comunicació.

Igualment, qualsevol comunicació entre Selecció i les candidatures es farà pel mateix mitjà de comunicació.

Període d'inscripció:  20/11/2023  a  29/11/2023
Empresa:   CCMA, SA