Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2023 PROCÉS DE SELECCIÓ INTERN D’UN/A CAP DE SELECCIÓ

Procés de selecció intern d’un/a Cap de Selecció

Per incorporar un/a Cap de Selecció a l’Àrea d’Organització, Processos i Recursos Humans, s’obre el procés de selecció entre els professionals de la CCMA, SA.

Funcions: 

En dependència de la Direcció de Talent i Transformació Professional, la persona seleccionada s’encarregarà de dur a terme , després d’un període d’integració:

 • Realitzar i tramitar els processos de selecció d’acord amb els objectius i models de selecció definits per l’organització a les diferents empreses del Grup 3Cat (CCMA, CCMA, SA, Fundació La Marató).
 • Establir les prioritats organitzatives relatives a nous processos de selecció per vacants, mobilitat i contractacions temporals.
 • Conèixer i aplicar la normativa vigent en matèria de selecció i contractació de personal.
 • Participar en la comissió paritària de contractació i representar a la Direcció en matèria de selecció en aqueta comissió. Implantar els acords que es duen a terme.
 • Elaborar informes tècnics propis de l’àmbit d’actuació, així com coordinar la informació i les consultes en matèries de la seva competència. Redacció i supervisió dels continguts propis de Selecció per a la memòria anual.
 • Promoure noves metodologies de captació de talent. 
 • Coordinar els convenis de col·laboració d’activitats amb els estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior i el programa de Beques de Carnet Jove
 • Impulsar i coordinar l’execució de projectes del seu àmbit de de responsabilitat, així com proposar millores en els processos habituals de selecció.
 • Participar en la comissió paritària de valoració i comissió de llocs de treball. Participar en el sistema de classificació de llocs de treball amb la finalitat de vetllar per la coherència i equilibri del sistema.
 • Coordinar amb els departaments de l’Àrea d’Operacions, processos i recursos humans en les diferents matèries de gestió de persones.
 • Assistir i participar en les diferents reunions amb els representants dels treballadors, caps de departament i direccions sobre els àmbits de la seva influència.
 • Planificar el pressupost del departament de selecció i la gestió de despeses. Fer seguiment i supervisar l’acompliment del pressupost que té assignat.
 • Fer seguiment dels indicadors de gestió de talent.
 • Coordinació i lideratge d’un equip de treball.

Els requisits necessaris que haurà de tenir són: 

 • Tenir contracte indefinit. 
 • Grau en psicologia, relacions laborals, dret o similar.
 • Experiència mínima de 5 anys en una posició similar.
 • Coneixements de diversos mètodes de reclutament i classificació professional.
 • Orientació al desenvolupament de RH.
 • Capacitat d’organització del treball i direcció de persones.
 • Grans habilitats comunicatives i de negociació.
 • Estàs habituat/ada a la presa de decisions de manera objectiva, raonada i coherent.

Es valorarà: 

 • Experiència en entitats del sector públic.
 • Experiència en processos selectius massius.
 • Lideratge d’equips.
 • Negociació amb el comitè d’empresa
 • Capacitat de transmissió d’instruccions de manera clara i assertiva. 
 • Capacitat d’organització i planificació d’equips de treball.


Condicions de l’ocupació:  

 • Nivell H. Condicions específiques aplicables als llocs d’aquest nivell salarial.
 • Horari: Partit.
 • Sou: 74.000€ bruts en còmput anual.


Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud al Portal Intern, Recursos Humans/ Selecció/Concursos fins al dia 20 de novembre del 2023. S’atendran totes les candidatures i la decisió final serà a càrrec de la Direcció. 


Caldrà actualitzar el currículum a la icona del Portal Intern anomenada CV i enviar un escrit de motivació per ocupar el lloc a l’adreça: Bústia Seleccio_CCMA amb l’assumpte: “Cap de Selecció”.


En igualtat de resultats es prioritzarà la dona com a acció positiva, amb l’objectiu d’assolir una composició total de la plantilla al 50% d’acord amb allò establert al Pla d’Igualtat de la CCMA.


Sant Joan Despí, 10 de novembre del 2023


Romà Vilanova Llombart

Director d’Organització, Processos i Recursos Humans

 

Període d'inscripció:  10/11/2023  a  20/11/2023
Empresa:   CCMA, SA