Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2023 CORRESPONSALIA A MOSCOU

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PÚBLIC PER A LA CORRESPONSALIA A MOSCOU PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

Per cobrir la vacant de lliure designació per a la corresponsalia a Moscou, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, convoca un procés de selecció públic.

 

1. Característiques del lloc de treball 

 • Lloc de treball: H - Corresponsalia a Moscou
 • Categoria: Redactor/a - ENG
 • Àrea: Informatius
 • Horari: Jornada completa 
 • Forma d’ocupació: Contracte indefinit
 • Retribució anual: 83.626,91 € bruts/anuals
 • Prestació de serveis: Moscou

 

2. Les funcions són

 • Informar de l’actualitat de la Federació Russa i dels territoris d’influència als serveis informatius, esports i programes a través de les finestres digitals i audiovisuals en qualsevol dels formats, garantint l’acompliment dels acords de Consell de Redacció d’Informatius i el Consell de Previsions, del Llibre d’estil, l’estratègia marcada per 3Cat i la missió de servei públic.
 • Participar en espais/programes dels canals de TV, de les emissores de ràdio i de les finestres digitals corporatives.
 • Coordinar-se amb les redaccions de Sant Joan Despí i Barcelona a través dels caps d’Internacional i els responsables de redacció. 
 • Proposar temes i notícies del territori a les redaccions. 
 • Establir els contactes amb els agents i institucions locals així com altres mitjans de comunicació del país.
 • Desplaçar-se a altres països de l’entorn quan l’actualitat ho requereixi i d’acord amb les direccions d’informatius.

3. Els requisits necessaris que hauran de tenir els candidats són

 • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte aliè.
 • Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball / per exercir les tasques assignades al lloc.
 • Pertànyer al procés de selecció de Redactors/es i ENG publicat el 20 de gener de 2022, amb les següents fases:
  • Pertànyer a la llista d’aprovats de les especialitats Ràdio (informatius, programes i esports).
  • Pertànyer a la llista d’aprovats d’ENG.
  • Haver superat les fases específiques de les especialitats: Digital (informatius, programes i esports).
  • Haver superat la fase comuna de les especialitats: Televisió (informatius, programes i esports).
  • Haver superat la fase comuna: Publicitat; Comunicació; Catalunya música.
 • Estar en possessió d’una llicenciatura o grau en Periodisme, en Ciències de la Comunicació o en Comunicació Audiovisual.
 • Coneixements d’anglès de nivell superior (nivell C1: usuari avançat).
 • Tenir veu autoritzada pel Departament de Model de Llengua i Assessorament Lingüístic.
 • Estar en possessió del carnet de conduir tipus B1 en vigor.

4. Es valorarà

 • Coneixement específic de les circumstàncies polítiques, econòmiques i socials de la Federació Russa i de les relacions internacionals de la zona d’influència de la corresponsalia. 
 • Coneixements bàsics d’imatge i de so, d’edició de vídeo i d’àudio i d’enviament d’imatges i so, en diferents formats i tecnologies i dels entorns digitals, tant de portal de notícies com de xarxes socials.
 • Capacitat d’establir relacions i contactes professionals perquè 3Cat sigui considerat a nivell informatiu.
 • Capacitat comunicativa en ràdio, televisió i mitjans digitals, tant en creació de continguts en plataforma pròpia com a les xarxes socials.
 • Coneixement del rus.

5. Publicació de la convocatòria

Aquesta convocatòria es publica al web de la CCMA, a l’apartat Transparència, i a Linkedin.

6. Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de candidatures finalitza el divendres 26 de setembre del 2023, inclòs.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts hauran d’inscriure’s a l’espai Selecció mitjançant aquest enllaç https://seleccio.ccma.cat/Selecció/index.jsf i donar d’alta el seu currículum seguint les instruccions de participació. 

La documentació original acreditativa dels requisits d’accés a la convocatòria s’haurà de penjar en format PDF, als apartats corresponents del CV del portal de Selecció de la CCMA.

Període d'inscripció:  08/09/2023  a  26/09/2023
Empresa:   CCMA, SA