Som futur. Som [el teu] futur.

Volem que treballis amb nosaltres! Comptem amb un gran equip de persones i volem continuar creixent amb professionals com tu. Explora les convocatòries obertes i troba-hi la teva passió. T’hi esperem!

2023 TÈCNIC_A DE SEGURETAT

CONVOCATORIA DE CONCURS CONJUNT DE PROMOCIÓ INTERNA I PÚBLIC D’UN/A TÈCNIC/A DE SEGURETAT PER A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

D’acord amb les previsions establertes al Tretzè Conveni Col·lectiu de Treball de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, es convoca un procés de selecció conjunt de promoció interna i públic per generar una llista per a la provisió de les vacants, del lloc de treball de Tècnic/a de Seguretat, que s’hagin de cobrir durant els 24 mesos següents a partir de la data de publicació de resultats, i per disposar d’una borsa de personal amb la capacitació suficient per a les contractacions temporals que hi pugui haver fins la convocatòria d’un nou concurs públic.

 

Característiques del lloc de treball

Lloc de treball: Tècnic/a de Seguretat

Nivell i categoria professional: E

Departament: Oficina Tècnica de Serveis

Horari: Fix partit, segons conveni

Jornada: Jornada completa

Retribució anual: 45.755,78€

Centre de treball i localitat: C. Oriol Martorell, 1 (Sant Joan Despí) i/o Diagonal, 614 (Barcelona)

 

Funcions del lloc de treball   

 • Planificar, programar i controlar els serveis de seguretat   
 • Col·laborar amb les forces de seguretat públiques   
 • Garantir la seguretat dels edificis públics assignats a la CCMA   
 • Controlar i executar del pla d’autoprotecció   
 • Molt ocasionalment, pot tenir desplaçaments especials en events fora de les instal·lacions de Televisió de Catalunya. 

 

Requisits d’accés a la convocatòria

 • Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE o una nacionalitat inclosa en els tractats internacionals de la UE per a la lliure circulació de treballadors i treballadores o el permís de treball habilitador que les normatives laborals requereixen per exercir una activitat per compte d’altri.
 • Per a la promoció interna: Personal indefinit de la plantilla de la CCMA o les de conformitat amb la normativa d’aplicació.
 • Disposar de la capacitat funcional per desenvolupar el lloc de treball /  per exercir les tasques assignades al lloc.
 • Disposar d’una titulació universitària en direcció de seguretat i/o una titulació de Director de Seguretat, complementada amb cursos d’especialització.
 • Disposar d’una titulació com a Tècnic en elaboració de plans d’autoprotecció de nivell superior.
 • Experiència acreditada fent tasques semblants a les esmentades al corresponent annex.
 • Coneixements orals i escrits de nivell de català C1 (com a exemple, es pot convalidar amb un certificat que emeten els instituts de Catalunya a les persones que  compleixen les condicions establertes per a la seva obtenció). En cas de no poder convalidar el català, superar una prova amb caràcter obligatori i eliminatori del mateix nivell.

 

TÈCNIC/A DE SEGURETAT

Període d'inscripcions:  26/09/2023  a  08/10/2023
Empresa:   CCMA, SA

Procés de selecció fora de període d'inscripció