Informació del registre d'usuaris

a. Com donar-se d'alta 

Per donar-se d'alta a l'espai de Selecció de Personal cal accedir a l'opció "Registre" que es troba a l'apartat d'Accés. Un cop completades les dades que se sol·liciten, rebreu un correu amb una clau provisional al compte que hagueu informat. Quan accediu per primera vegada a l'espai de selecció, se us demanarà de canviar la clau d'accés.

b. Com modificar la informació

Com a usuari de l'espai de selecció, es pot canviar l'adreça de correu electrònic. Aquesta adreça electrònica només és utilitzada per enviar un correu en cas de voler tornar a generar la clau.

Així mateix, també s'ofereix la possibilitat de canviar la clau d'accés en qualsevol moment.

Per realitzar aquests canvis, s'ha d'iniciar sessió a l'espai de selecció i accedir a l'opció "Modificació de dades" a l'apartat "Perfil Web"

c. Com donar-se de baixa

Sempre que no sigui una persona amb contracte laboral vigent de la CCMA o de les empreses del seu grup, l'usuari de l'espai de selecció pot donar-se de baixa en qualsevol moment si inicia la sessió al portal i accedeix a l'opció "Baixa de l'espai" a l'apartat "Perfil Web". En tancar el seu compte a l'espai de selecció, procedirem a la cancel·lació de l'usuari i a esborrar dels sistemes de la CCMA la informació introduïda en els apartats de Selecció de Personal.


Els drets de propietat intel·lectual del portal, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diversos elements que conté, són de titularitat de la CCMA i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

La informació difosa a la pàgina és titularitat de la CCMA i dels seus autors i té la consideració d’obra protegida de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.


CONDICIONS DE L'ESPAI DE SELECCIÓ 

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització de l'espai de Selecció, que la CCMA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'internet. Aquest accés implica l'acceptació de les condicions d'utilització sense reserves.
La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC.

1. Finalitats de l'espai de Selecció

L'objectiu d'aquest portal és obrir la comunicació entre les empreses del grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i totes les persones que vulguin treballar amb nosaltres.

Un cop registrats, el portal és la via per facilitar-nos les vostres dades personals, donar-nos informació sobre la vostra formació i experiència, i explicar-nos quins són els vostres interessos personals i professionals; també és el camí per informar-vos dels processos de selecció oberts i presentar la vostra candidatura als concursos on penseu que el vostre perfil professional encaixa amb idoneïtat.


2. Informació del registre de persones amb contracte laboral vigent a la CCMA

Algunes de les dades personals dels empleats de la CCMA o de les seves empreses filials no són modificables des d’aquest espai, ja que requereixen una validació de Recursos Humans. Per modificar-les cal accedir al formulari corresponent des del Portal de l’empleat, o bé adreçar-se a Recursos Humans.3. Instruccions d'emplenament

La informació relativa a com emplenar el CV i com inscriure’s en un procés de selecció, la trobareu a l’enllaç següent:

Ajuda CV
Ajuda inscripció


4. Gestió de dades de caràcter personal

La CCMA i les seves empreses filials, conscients del valor de poder oferir una alta confidencialitat a la informació facilitada pels usuaris del portal, compleixen en tot moment les mesures de seguretat de la informació dissenyades a tal efecte. Per tant, l’aplicació de les normes legals i els mecanismes i procediments de seguretat estan garantits per part del grup de la CCMA.

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l’usuari que hagi decidit registrar-se en aquest portal, que les dades que faciliti, incloses les dades curriculars, seran incorporades en fitxers registrats davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La finalitat del tractament de la informació és la selecció de personal de diverses categories professionals que eventualment decideixi la CCMA o les empreses del seu grup.

Hi ha informació que es considera obligatòria i, una altra, accessòria i, per tant, voluntària. La CCMA, complint en tot moment el principi de qualitat de dades de caràcter personal, només recull de manera obligatòria la informació imprescindible.

L’usuari del servei garanteix que tota la informació de caràcter personal que facilita és exacta i està actualitzada.

La CCMA es podrà posar en contacte amb els candidats de manera electrònica. Amb l’acceptació de les condicions d’ús del servei, s’entén que es dóna el consentiment per a l’enviament de les comunicacions esmentades.

Mesures de seguretat

La CCMA informa que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.

Consentiment de l'usuari del servei per a la comunicació de dades entre les empreses del grup de la CCMA

La informació que l’usuari facilita al portal serà titularitat de la CCMA i també podrà ser comunicada a les empreses del seu grup amb l’exclusiva finalitat de l’accés a categories professionals de l’empresa. Amb l’acceptació de les condicions generals es consenteix aquesta esmentada comunicació de dades de caràcter personal.

Exercici de drets

L’usuari del servei podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb els propis mecanismes que s’indiquen al punt 4 d’aquestes condicions. De la mateixa manera, el departament de Recursos Humans de la CCMA posa a disposició dels usuaris del portal l’adreça electrònica
lopd-rrhh@ccma.cat per a l’exercici de drets que contempla la llei.

Aquests drets també es podran fer efectius mitjançant comunicació escrita en la forma que determina l’Autoritat Catalana de Protecció de dades a l’adreça següent:


Departament de Recursos Humans
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Carrer de la TV3, s/n
08970 Sant Joan Despí 
 


© CCMA